0919.817.033

Category: Cây Cà Chua

GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY CÀ HIỆU QUẢ KHÔNG NÊN BỎ LỞ – PHÂN BÓN VIỆT NAM

Nguyên nhân:  Vi khuẩn  Ralstonia solanacearum Smith gây ra. Triệu chứng Biểu hiện ban đầu là các lá ngọn héo xanh rũ xuống, về sau các lá phía gốc tiếp tục héo xanh cụp xuống, cuối cùng dẫn tới toàn cây héo rũ tái xanh, gãy gục và chết. Cây héo đột ngột nhưng lá vẫn còn […]

BÍ QUYẾT ĐẶC TRỊ BỆNH HÉO XANH, HÉO RŨ TRÊN CÂY CÀ CHUA HIỆU QUẢ NHẤT – KHUẨN VƯƠNG + SUPER KHUẨN – PHÂN BÓN VIỆT NAM

Nguyên nhân:  Vi khuẩn  Ralstonia solanacearum Smith gây ra. Triệu chứng Biểu hiện ban đầu là các lá ngọn héo xanh rũ xuống, về sau các lá phía gốc tiếp tục héo xanh cụp xuống, cuối cùng dẫn tới toàn cây héo rũ tái xanh, gãy gục và chết. Cây héo đột ngột nhưng lá vẫn còn […]