0919.817.033

Category: CÂY CHANH

GIẢI PHÁP ĐÁNH BAY BỆNH XÌ GÔM CHẢY MỦ TRÊN TRÁI CHANH KHÔNG HẠT – PHÂN BÓN VIỆT NAM

Bệnh xì gôm chảy mủ do nấm Phytophthora sp. gây ra. Nấm gây bệnh lưu tồn trong đất, trong nước. Do có nguồn gốc thủy sinh, nên chúng ưa thích và rất cần có ẩm ướt cao để sinh sản, phát triển và gây hại. Vì thế bệnh thường phát sinh, phát triển, lây lan và […]

BỆNH NỨT THÂN XÌ MỦ GÂY HẠI CÂY CHANH KHÔNG HẠT VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ – PHÂN BÓN VIỆT NAM

Chanh không hạt bị nứt thân xì mủ hay chảy nhựa, chảy gôm là bệnh thường gặp.  Các vườn chanh không hạt đang mang trái rất dễ mắc bệnh. Bệnh nứt thân xì mủ ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng và phát triển của cây chanh không hạt. Cây ra hoa đậu trái kém, nếu […]

BỆNH THỐI ĐẦU CUỐNG, RỤNG TRÁI GÂY HẠI CÂY CHANH VÀ BIỆN PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ NHẤT – PHÂN BÓN VIỆT NAM

NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH: Do nấm Colletotrichum gloeosporioides gây ra. Các chủng nấm Colletotrichum spp. này thuộc nhóm phức hợp loài Colletotrichum gloeosporioides complex. GIAI ĐOẠN PHÁT SINH BỆNH: Bệnh có thể phát sinh giai đoạn trái còn non hoặc trái trưởng thành và giai đoạn trái gần bước sang giai đoạn sắp thu hoạch […]