0919.817.033

Category: CÂY ĐÀO

CÁC BƯỚC PHỤC HỒI CÂY ĐÀO BỊ HÉO LÁ HIỆU QUẢ NHẤT – PHÂN BÓN VIỆT NAM

Đối với tất cả các loại thực vật thì nguồn dưỡng chất chính là thành phần chính yếu giúp cây sinh trưởng và phát triển, nếu cây không đủ dưỡng chất có thể dẫn đến việc phát triển không toàn diện và héo lá ở cây đào có thể là do nguyên nhân này. CÁC […]