0919.817.033

Category: Cây Ớt

BỆNH THỐI TRÁI TRÊN CÂY ỚT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HIỆU QUẢ NHẤT – SẠCH BỆNH 1102 – PHÂN BÓN VIỆT NAM

TÁC NHÂN GÂY BỆNH Sinh vật gây bệnh – Colletotrichum capsici TRIỆU CHỨNG VÀ THIỆT HẠI DO BỆNH GÂY RA Đây là bệnh phổ biến trên cây ớt do nấm gây ra. Cành của cây bị bệnh này khô dần từ trên xuống dưới, quả bắt đầu thối rữa và cây vẫn lùn. Bệnh này […]

GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ BỆNH THỐI TRÁI TRÊN CÂY ỚT HIỆU QUẢ NHẤT – SUPER KHUẨN + FOLICUR – PHÂN BÓN VIỆT NAM

TÁC NHÂN GÂY BỆNH Sinh vật gây bệnh – Colletotrichum capsici TRIỆU CHỨNG VÀ THIỆT HẠI DO BỆNH GÂY RA Đây là bệnh phổ biến trên cây ớt do nấm gây ra. Cành của cây bị bệnh này khô dần từ trên xuống dưới, quả bắt đầu thối rữa và cây vẫn lùn. Bệnh này […]

NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH THỐI TRÁI TRÊN CÂY ỚT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HIỆU QUẢ NHẤT – PHÂN BÓN VIỆT NAM

TÁC NHÂN GÂY BỆNH Sinh vật gây bệnh – Colletotrichum capsici TRIỆU CHỨNG VÀ THIỆT HẠI DO BỆNH GÂY RA Đây là bệnh phổ biến trên cây ớt do nấm gây ra. Cành của cây bị bệnh này khô dần từ trên xuống dưới, quả bắt đầu thối rữa và cây vẫn lùn. Bệnh này […]

BỆNH THỐI TRÁI ỚT – NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ NHẤT TỪ CHUYÊN GIA – PHÂN BÓN VIỆT NAM

Ớt bị thối trái là một bệnh rất thường gặp. Bệnh này nếu không xử lý nhanh có thể khiến trái bị thối rụng trên cả vườn, giảm chất lượng quả. Đối với những ai trồng ớt tại nhà trong thùng xốp thì sẽ ít gặp tình trạng này hơn do số lượng trồng ít […]