0919.817.033

Category: CÂY RAU MẦM

KHI CÂY RAU MẦM BỊ BỆNH MỐC TRẮNG, LỞ CỔ RỄ, HÉO XANH HÃY DÙNG NGAY CẶP THUỐC TRỪ BỆNH TOP 900 CHAI 12.5ML + DIPCY 750WP – PHÂN BÓN VIỆT NAM

Rau mầm được xem là cây trồng quá quen thuộc trong đời sống, được người dân trồng rộng rãi ở gia đình và cả trong công nghiệp. Tuy nhiên, rau mầm cũng như những các cây khác, vẫn có nhiều bệnh tật, sâu hại tấn công làm giảm năng suất rau mầm.  Do rau mầm […]

HÃY DÙNG CẶP THUỐC TOP 900 + DIPCY 750WP KHI CÂY RAU MẦM BỊ BỆNH MỐC TRẮNG, LỞ CỔ RỄ, HÉO XANH -PHÂN BÓN VIỆT NAM

Rau mầm được xem là cây trồng quá quen thuộc trong đời sống, được người dân trồng rộng rãi ở gia đình và cả trong công nghiệp. Tuy nhiên, rau mầm cũng như những các cây khác, vẫn có nhiều bệnh tật, sâu hại tấn công làm giảm năng suất rau mầm.  Do rau mầm […]

CẶP THUỐC META PLUS + DIPCY 750WP – GIẢI PHÁP TRỊ BỆNH MỐC TRẮNG, LỞ CỔ RỄ, HÉO XANH TRÊN NHÓM CÂY RAU MẦM HIỆU QUẢ NHẤT -PHÂN BÓN VIỆT NAM

Rau mầm được xem là cây trồng quá quen thuộc trong đời sống, được người dân trồng rộng rãi ở gia đình và cả trong công nghiệp. Tuy nhiên, rau mầm cũng như những các cây khác, vẫn có nhiều bệnh tật, sâu hại tấn công làm giảm năng suất rau mầm.  Do rau mầm […]