0919.817.033

Category: Cây Thuốc Lá

BỆNH VÀNG LÁ VI KHUẨN GÂY HẠI CÂY THUỐC LÁ LÀ GÌ? BIỆN PHÁP NÀO KHẮC PHỤC HIỆU QUẢ NHẤT? – PHÂN BÓN VIỆT NAM

TÁC NHÂN GÂY BỆNH Bệnh do vi khuẩn Xanthomonas oryzae và Xanthomonas oryzicola gây ra. TRIỆU CHỨNG BỆNH Ban đầu phía bìa lá chuyển vàng trước, tiếp theo phần chóp vàng và hóp lại như mo cau, vết bệnh lan dần vào trong theo đường gợn sóng màu vàng, mô bệnh xanh tái, vàng lục. […]