Category: CÂY QUẤT

siêu chặn đọt ABU bìa
Cây Ăn QuảCÂY QUẤTCây TrồngPHÂN BÓNPHÂN BÓN LÁPHÂN BÓN SINH HỌC

SIÊU CHẶN ĐỌT ABU CHAI 500ML – GIẢI PHÁP GIÚP CÂY QUẤT RA HOA ĐỀU, DỄ ĐẬU TRÁI, CHỐNG RỤNG TRÁI – GIÁ 180K – PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN Glucosamine………5000ppm Vitamin C…………..90ppm Vitamin B1………….50ppm Chitosan……………..100ppm Vitamin K…………..70ppm Vitamin B2……………50ppm MUA HÀNG TẠI ĐÂY:  SIÊU CHẶN ĐỌT ABU...