0919.817.033

Category: Cây Thuốc Lá

BỆNH VÀNG LÁ VI KHUẨN GÂY HẠI CÂY THUỐC LÁ LÀ GÌ? BIỆN PHÁP NÀO KHẮC PHỤC HIỆU QUẢ NHẤT? – PHÂN BÓN VIỆT NAM

TÁC NHÂN GÂY BỆNH Bệnh do vi khuẩn Xanthomonas oryzae và Xanthomonas oryzicola gây ra. TRIỆU CHỨNG BỆNH Ban đầu phía bìa lá chuyển vàng trước, tiếp theo phần chóp vàng và hóp lại như mo cau, vết bệnh lan dần vào trong theo đường gợn sóng màu vàng, mô bệnh xanh tái, vàng lục. […]

KHI CÂY THUỐC LÁ BỊ SÂU GAI SỪNG ĂN LÁ TẤN CÔNG HÃY DÙNG NGAY THUỐC TRỪ SÂU PROCLAIM 1.9EC – PHÂN BÓN VIỆT NAM

HOẠT CHẤT 1,9% (Chứa 19gr Emamectin/L thuốc) ĐẶC TÍNH – Proclaim tác động tiếp xúc và vị độc, là thuốc trừ sâu có nguồn gốc thiên nhiên, hoàn toàn khác biệt với các loại thuốc khác trên thị trường, đặc trị sâu kháng thuốc, bảo vệ cây trồng hữu hiệu ngay lần phun đầu. – […]

KHI CÂY THUỐC LÁ BỊ SÂU XANH TẤN CÔNG DÙNG NGAY THUỐC TRỪ SÂU PROCLAIM 1.9EC – PHÂN BÓN VIỆT NAM

HOẠT CHẤT 1,9% (Chứa 19gr Emamectin/L thuốc) ĐẶC TÍNH – Proclaim tác động tiếp xúc và vị độc, là thuốc trừ sâu có nguồn gốc thiên nhiên, hoàn toàn khác biệt với các loại thuốc khác trên thị trường, đặc trị sâu kháng thuốc, bảo vệ cây trồng hữu hiệu ngay lần phun đầu. – […]

KHI CÂY THUỐC LÁ BỊ SÂU KHOANG TẤN CÔNG HÃY DÙNG NGAY THUỐC TRỪ SÂU PROCLAIM 1.9EC – PHÂN BÓN VIỆT NAM

HOẠT CHẤT 1,9% (Chứa 19gr Emamectin/L thuốc) ĐẶC TÍNH – Proclaim tác động tiếp xúc và vị độc, là thuốc trừ sâu có nguồn gốc thiên nhiên, hoàn toàn khác biệt với các loại thuốc khác trên thị trường, đặc trị sâu kháng thuốc, bảo vệ cây trồng hữu hiệu ngay lần phun đầu. – […]