0919.817.033

Category: CHẤT BÁM DÍNH

CHẤT BÁM DÍNH SINH HỌC DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP – SAGO BÁM DÍNH – PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN Linear Alkylbenzene Sulfonate: 5% Keo và các phụ gia đầy đủ 100% CÔNG DỤNG Tăng khả năng bám dính và loang trải của phân bón lá, thuốc bảo vệ thực vật lên các bộ phận của cây trồng như: Thân, lá, hoa, trái. Hạn chế rửa trôi khi trời mưa. Giảm thoát hơi […]

NEEM CHITO – CHITOSAN HẠN CHẾ RỬA TRÔI, KÉO DÀI THỜI GIAN TÁC ĐỘNG DINH DƯỠNG VÀ NÔNG DƯỢC

1. THÀNH PHẦN: – Potassium Linear AlkylBenzene Sulfonate: 9 % – Bổ sung tinh dầu NEEM, CHITOSAN và các phụ gia đặc biệt khác vừa đủ 2. CÔNG DỤNG: NEEM CHITO là sự kết hợp hoàn hảo 3 trong 1 của CHITOSAN, NEEM OIL và CHẤT BÁM DÍNH SINH HỌC với nhiều ưu điểm vượt trội dành cho […]

NEEM CHITO – CHITOSAN TĂNG ĐỘ BÁM DÍNH CỦA PHÂN BÓN

1. THÀNH PHẦN: – Potassium Linear AlkylBenzene Sulfonate: 9 % – Bổ sung tinh dầu NEEM, CHITOSAN và các phụ gia đặc biệt khác vừa đủ 2. CÔNG DỤNG: NEEM CHITO là sự kết hợp hoàn hảo 3 trong 1 của CHITOSAN, NEEM OIL và CHẤT BÁM DÍNH SINH HỌC với nhiều ưu điểm vượt trội dành cho […]

NEEM CHITO – CHITOSAN TĂNG SỨC CHỐNG CHỊU SƯƠNG MUỐI VÀ KHÔ HẠN

1. THÀNH PHẦN: – Potassium Linear AlkylBenzene Sulfonate: 9 % – Bổ sung tinh dầu NEEM, CHITOSAN và các phụ gia đặc biệt khác vừa đủ 2. CÔNG DỤNG: NEEM CHITO là sự kết hợp hoàn hảo 3 trong 1 của CHITOSAN, NEEM OIL và CHẤT BÁM DÍNH SINH HỌC với nhiều ưu điểm vượt trội dành cho […]

NEEM CHITO – CHITOSAN TÁC ĐỘNG LÊN CÔN TRÙNG VÀ KIỂM SOÁT TUYẾN TRÙNG GÂY HẠI THỰC VẬT

1. THÀNH PHẦN: – Potassium Linear AlkylBenzene Sulfonate: 9 % – Bổ sung tinh dầu NEEM, CHITOSAN và các phụ gia đặc biệt khác vừa đủ 2. CÔNG DỤNG: NEEM CHITO là sự kết hợp hoàn hảo 3 trong 1 của CHITOSAN, NEEM OIL và CHẤT BÁM DÍNH SINH HỌC với nhiều ưu điểm vượt trội dành cho […]

NEEM CHITO – CHITOSAN GIÚP HẠN CHẾ BỆNH DO VI KHUẨN GÂY RA

1. THÀNH PHẦN: – Potassium Linear AlkylBenzene Sulfonate: 9 % – Bổ sung tinh dầu NEEM, CHITOSAN và các phụ gia đặc biệt khác vừa đủ 2. CÔNG DỤNG: NEEM CHITO là sự kết hợp hoàn hảo 3 trong 1 của CHITOSAN, NEEM OIL và CHẤT BÁM DÍNH SINH HỌC với nhiều ưu điểm vượt trội dành cho […]

NEEM CHITO – CHITOSAN KHÔNG LO BỌ TRĨ, KHÔNG SỢ NHỆN ĐỎ

1. THÀNH PHẦN: – Potassium Linear AlkylBenzene Sulfonate: 9 % – Bổ sung tinh dầu NEEM, CHITOSAN và các phụ gia đặc biệt khác vừa đủ 2. CÔNG DỤNG: NEEM CHITO là sự kết hợp hoàn hảo 3 trong 1 của CHITOSAN, NEEM OIL và CHẤT BÁM DÍNH SINH HỌC với nhiều ưu điểm vượt trội dành cho […]