0919.817.033

Category: KỸ THUẬT TRỒNG CÂY MÍA

HỘI THẢO : “HỎI ĐÁP VỀ CÂY MÍA” – KỲ 5: KỸ THUẬT HOM GIỐNG MÍA

1) Tiêu chuẩn chất lượng hom giống mía tốt bao gồm những chỉ tiêu nào? Hom giống tốt bao gồm những chỉ tiêu dưới đây: – Mắt mầm không quá non, không quá già (ở độ bánh tẻ) và không bị xây sát. Tức là lấy phần thân bên trên của cây mía (một phần […]