0919.817.033

Category: NHÓM HOẠT CHẤT

HOẠT CHẤT METALAXYL

Hoạt chất Metalaxyl là gì? Metalaxyl là hoạt chất trừ nấm thuộc nhóm Alanine. Đặc biệt hiệu quả với nhóm nấm Oomycetes mà hai đại diện điển hình của nó là Phytophthora và Pythium gây nên các bệnh nghiêm trọng trên cây trồng. Hoạt chất Metalaxyl có tác dụng nội hấp và lưu dẫn mạnh. […]