Category: PHÂN BÓN

Kỹ Sư Nông Học Tư Vấn Kỹ Thuật Miễn PhíPHÂN BÓNPHÂN BÓN HỮU CƠ

CALYP WELL ATT – THÚC TRÁI LỚN, ĐẸP, NUÔI CÂY KHỎE – AGRI THUẬN THIÊN – PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN Nts:…………………………2,5% P2O5:…………………….. 2% K2O:………………………..2,5% Axit Humic:……………….1% Chất hữu cơ:…………….20% Tỷ lệ C/N:…………………12 pHH2O:……………………..5 Tỷ trọng:…………………..1,3 CÔNG DỤNG Cây...