0919.817.033

Category: Thuốc Bẫy Côn Trùng

GLADIUS 10SC – ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ HẠI DƯA HẤU

QUY CÁCH : CHAI 50ML THÀNH PHẦN :  Hoạt chất: Flometoquin 10% CÔNG DỤNG :  Đặc trừ nhóm côn trùng chích hút, bọ trĩ kháng thuốc Với cơ chế phòng trừ chuyên biệt, 𝐭á𝐜 độ𝐧𝐠 𝐭𝐫ự𝐜 𝐭𝐢ế𝐩 𝐯à𝐨 𝐭𝐢 𝐭𝐡ể 𝐜ô𝐧 𝐭𝐫ù𝐧𝐠. Hiệu lực nhanh, hiệu quả kéo dài. Đặc biệt An toàn với cây trồng. […]

GLADIUS 10SC – ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ HẠI CÂY CHÈ

QUY CÁCH : CHAI 50ML THÀNH PHẦN :  Hoạt chất: Flometoquin 10% CÔNG DỤNG :  Đặc trừ nhóm côn trùng chích hút, bọ trĩ kháng thuốc Với cơ chế phòng trừ chuyên biệt, 𝐭á𝐜 độ𝐧𝐠 𝐭𝐫ự𝐜 𝐭𝐢ế𝐩 𝐯à𝐨 𝐭𝐢 𝐭𝐡ể 𝐜ô𝐧 𝐭𝐫ù𝐧𝐠. Hiệu lực nhanh, hiệu quả kéo dài. Đặc biệt An toàn với cây trồng. […]

GLADIUS 10SC – ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ HẠI CÂY MÍT

QUY CÁCH : CHAI 50ML THÀNH PHẦN :  Hoạt chất: Flometoquin 10% CÔNG DỤNG :  Đặc trừ nhóm côn trùng chích hút, bọ trĩ kháng thuốc Với cơ chế phòng trừ chuyên biệt, 𝐭á𝐜 độ𝐧𝐠 𝐭𝐫ự𝐜 𝐭𝐢ế𝐩 𝐯à𝐨 𝐭𝐢 𝐭𝐡ể 𝐜ô𝐧 𝐭𝐫ù𝐧𝐠. Hiệu lực nhanh, hiệu quả kéo dài. Đặc biệt An toàn với cây trồng. […]

GLADIUS 10SC – ĐẶC TRỊ CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT

QUY CÁCH : CHAI 50ML THÀNH PHẦN :  Hoạt chất: Flometoquin 10% CÔNG DỤNG :  Đặc trừ nhóm côn trùng chích hút, bọ trĩ kháng thuốc Với cơ chế phòng trừ chuyên biệt, 𝐭á𝐜 độ𝐧𝐠 𝐭𝐫ự𝐜 𝐭𝐢ế𝐩 𝐯à𝐨 𝐭𝐢 𝐭𝐡ể 𝐜ô𝐧 𝐭𝐫ù𝐧𝐠. Hiệu lực nhanh, hiệu quả kéo dài. Đặc biệt An toàn với cây trồng. […]

DŨNG SỸ DIỆT RUỒI VÀNG AN PHÁT – DIỆT HẾT RUỒI VÀNG MÙA MÀNG BỘI THU

Cách dùng : Dùng bình xịt trực tiếp lên cây cối , rau củ nơi có ruồi vàng và các loại côn trùng phá hoại .  Tác dụng :  Bắt các loại ruồi vàng, bướm mắt đỏ, ngài mắt đỏ, hiệu quả cao.  #dietruoi #bayruoi #doiducla #chichhutla #sauducqua  #bayruoiAnPhat #dungsidietruoivangAnPhat  VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH  […]