0919.817.033

Category: Thuốc Đặc Trị Côn Trùng

HÃY DÙNG NGAY THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG ECHCHUA 260SC – NAPYR SUPER CHAI 100ML – ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ ĐÃ KHÁNG THUỐC -PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN:  Chlorfenapyr………24 % Indoxacarb…………2% Chai 100ml , thùng 80 chai Công nghệ sản xuất INDIA. LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM: PHỔ RỘNG: hiệu quả trên sâu miệng nhai và côn trùng chích hút TIỆN DỤNG VÀ TIẾT KIỆM: dễ dàng phối trộn, chi phí hợp lý CÔNG DỤNG:  ECHCHUA 260SC – NAPYR SUPER Diệt […]

HÃY DÙNG NGAY THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG ECHCHUA 260SC – NAPYR SUPER CHAI 100ML – ĐẶC TRỊ NHỆN GIÉ ĐÃ KHÁNG THUỐC – PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN:  Chlorfenapyr………24 % Indoxacarb…………2% Chai 100ml , thùng 80 chai Công nghệ sản xuất INDIA. LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM: PHỔ RỘNG: hiệu quả trên sâu miệng nhai và côn trùng chích hút TIỆN DỤNG VÀ TIẾT KIỆM: dễ dàng phối trộn, chi phí hợp lý CÔNG DỤNG:  ECHCHUA 260SC – NAPYR SUPER Diệt […]

HÃY DÙNG NGAY THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG ECHCHUA 260SC – NAPYR SUPER CHAI 100ML – ĐẶC TRỊ SÂU KHOANG ĐÃ KHÁNG THUỐC -PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN:  Chlorfenapyr………24 % Indoxacarb…………2% Chai 100ml , thùng 80 chai Công nghệ sản xuất INDIA. LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM: PHỔ RỘNG: hiệu quả trên sâu miệng nhai và côn trùng chích hút TIỆN DỤNG VÀ TIẾT KIỆM: dễ dàng phối trộn, chi phí hợp lý CÔNG DỤNG:  ECHCHUA 260SC – NAPYR SUPER Diệt […]

HÃY DÙNG NGAY THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG ECHCHUA 260SC – NAPYR SUPER CHAI 100ML – ĐẶC TRỊ SÂU VẼ BÙA ĐÃ KHÁNG THUỐC -PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN:  Chlorfenapyr………24 % Indoxacarb…………2% Chai 100ml , thùng 80 chai Công nghệ sản xuất INDIA. LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM: PHỔ RỘNG: hiệu quả trên sâu miệng nhai và côn trùng chích hút TIỆN DỤNG VÀ TIẾT KIỆM: dễ dàng phối trộn, chi phí hợp lý CÔNG DỤNG:  ECHCHUA 260SC – NAPYR SUPER Diệt […]

HÃY DÙNG NGAY THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG ECHCHUA 260SC – NAPYR SUPER CHAI 100ML – ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN ĐÃ KHÁNG THUỐC -PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN:  Chlorfenapyr………24 % Indoxacarb…………2% Chai 100ml , thùng 80 chai Công nghệ sản xuất INDIA. LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM: PHỔ RỘNG: hiệu quả trên sâu miệng nhai và côn trùng chích hút TIỆN DỤNG VÀ TIẾT KIỆM: dễ dàng phối trộn, chi phí hợp lý CÔNG DỤNG:  ECHCHUA 260SC – NAPYR SUPER Diệt […]

HÃY DÙNG NGAY THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG ECHCHUA 260SC – NAPYR SUPER CHAI 100ML – ĐẶC TRỊ SÂU ỐNG HÀNH ĐÃ KHÁNG THUỐC -PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN:  Chlorfenapyr………24 % Indoxacarb…………2% Chai 100ml , thùng 80 chai Công nghệ sản xuất INDIA. LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM: PHỔ RỘNG: hiệu quả trên sâu miệng nhai và côn trùng chích hút TIỆN DỤNG VÀ TIẾT KIỆM: dễ dàng phối trộn, chi phí hợp lý CÔNG DỤNG:  ECHCHUA 260SC – NAPYR SUPER Diệt […]

BẬT MÍ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ SÂU XANH ĐÃ KHÁNG THUỐC – NAPYR SUPER CHAI 100ML – PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN:  Chlorfenapyr………24 % Indoxacarb…………2% Chai 100ml , thùng 80 chai Công nghệ sản xuất INDIA. LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM: PHỔ RỘNG: hiệu quả trên sâu miệng nhai và côn trùng chích hút TIỆN DỤNG VÀ TIẾT KIỆM: dễ dàng phối trộn, chi phí hợp lý CÔNG DỤNG:  ECHCHUA 260SC – NAPYR SUPER Diệt […]

BẬT MÍ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ SÂU TƠ ĐÃ KHÁNG THUỐC – NAPYR SUPER CHAI 100ML – PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN:  Chlorfenapyr………24 % Indoxacarb…………2% Chai 100ml , thùng 80 chai Công nghệ sản xuất INDIA. LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM: PHỔ RỘNG: hiệu quả trên sâu miệng nhai và côn trùng chích hút TIỆN DỤNG VÀ TIẾT KIỆM: dễ dàng phối trộn, chi phí hợp lý CÔNG DỤNG:  ECHCHUA 260SC – NAPYR SUPER Diệt […]

BẬT MÍ GIẢI PHÁP ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI CÔN TRÙNG ĐÃ KHÁNG THUỐC – NAPYR SUPER CHAI 100ML – THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG ECHCHUA 260SC – PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN:  Chlorfenapyr………24 % Indoxacarb…………2% Chai 100ml , thùng 80 chai Công nghệ sản xuất INDIA. LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM: PHỔ RỘNG: hiệu quả trên sâu miệng nhai và côn trùng chích hút TIỆN DỤNG VÀ TIẾT KIỆM: dễ dàng phối trộn, chi phí hợp lý CÔNG DỤNG:  ECHCHUA 260SC – NAPYR SUPER Diệt […]

CÂY TRỒNG BỊ SÂU, BỌ TRĨ, BỌ XÍT MUỖI, RUỒI VÀNG TẤN CÔNG HÃY DÙNG DELFIN 32WG (32 BIU)GÓI 10GRAM GIÁ ƯU ĐÃI 30.000VNĐ – PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN Bacillus thuringiensis var.kurstaki GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Giới thiệu sản phẩm Thuốc đặc trị côn trùng gây hại Delfin 32WG an toàn cho gia đình trồng rau sạch (thành phần vi sinh Bacillus thuringiensis) USA. Thuốc diệt côn trùng sinh học Delfin của Mỹ là một thành tựu lớn của nông nghiệp thế kỉ 21. […]