0919.817.033

Category: Thuốc Trừ Cỏ Không Chọn Lọc

THUỐC TRỪ CỎ HAIHADUP 480SL – THUỐC NƯỚC ĐỎ, ĐẬM ĐẶC HƠN – PHÂN BÓN VIỆT NAM

THÀNH PHẦN: Glyphosate Isopropylamine salt 480 g/lít Phụ gia, dung môi 520 g/lít CÔNG DỤNG: HAIHADUP 480SL thuộc hoạt chất Glyphosate – IPA là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, hậu nảy mầm, dùng để trừ các loại cỏ lá hẹp, lá rộng, cỏ hằng niên và đa niên như: Cỏ tranh, cỏ củ, cỏ […]

THUỐC TRỪ CỎ THẾ HỆ MỚI SUNFOSINAT 200SL HIỆU RỒNG LỬA – PHÂN BÓN VIỆT NAM

Thuốc trừ cỏ  thế hệ mới , Hiệu quả – An toàn – Thân thiện môi trường Sau khi cơ quan quản lý nhà nước cấm hai sản phẩm thuốc trừ cỏ: Paraquat và Glyphosate khiến cho bà con nông dân lo lắng vì không có giải pháp để diệt trừ cỏ dại, đặc biệt các […]

HELOSATE – THUỐC TRỪ CỎ NEWFOSINATE 150SL NỘI HẤP, KHÔNG CHỌN LỌC DIỆT NHANH MỌI LOẠI CỎ KHÓ TRỊ

QUY CÁCH: CHAI 900ML THÀNH PHẦN: Glufosinate ammonium: 150g/l Phụ gia vừa đủ 1 lit CÔNG DỤNG: Là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, hậu nảy mầm. – Thuốc có phổ tác dụng rộng, diệt được tất các loại cỏ hằng niên và đa niên như cỏ tranh, cỏ gấu (cỏ cú), cỏ […]

HELOSATE – THUỐC TRỪ CỎ NEWFOSINATE 150SL TRỪ CỎ HẬU NẢY MẦN, CỎ TRANH TRÊN VƯỜN CAO SU

QUY CÁCH: CHAI 900ML THÀNH PHẦN: Glufosinate ammonium: 150g/l Phụ gia vừa đủ 1 lit CÔNG DỤNG: Là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, hậu nảy mầm. – Thuốc có phổ tác dụng rộng, diệt được tất các loại cỏ hằng niên và đa niên như cỏ tranh, cỏ gấu (cỏ cú), cỏ […]

HELOSATE – THUỐC TRỪ CỎ NEWFOSINATE 150SL TRỪ CỎ ỐNG, CỎ MẦN TRẦU TRÊN VƯỜN CAO SU

QUY CÁCH: CHAI 900ML THÀNH PHẦN: Glufosinate ammonium: 150g/l Phụ gia vừa đủ 1 lit CÔNG DỤNG: Là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, hậu nảy mầm. – Thuốc có phổ tác dụng rộng, diệt được tất các loại cỏ hằng niên và đa niên như cỏ tranh, cỏ gấu (cỏ cú), cỏ […]

HELOSATE – THUỐC TRỪ CỎ NEWFOSINATE 150SL TRỪ CỎ CHỈ, CỎ ỐNG TRÊN VƯỜN CHÈ

QUY CÁCH: CHAI 900ML THÀNH PHẦN: Glufosinate ammonium: 150g/l Phụ gia vừa đủ 1 lit CÔNG DỤNG: Là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, hậu nảy mầm. – Thuốc có phổ tác dụng rộng, diệt được tất các loại cỏ hằng niên và đa niên như cỏ tranh, cỏ gấu (cỏ cú), cỏ […]

HELOSATE – THUỐC TRỪ CỎ NEWFOSINATE 150SL TRỪ CỎ CỎ TRANH, CỎ GẤU TRÊN VƯỜN CÀ PHÊ

QUY CÁCH: CHAI 900ML THÀNH PHẦN: Glufosinate ammonium: 150g/l Phụ gia vừa đủ 1 lit CÔNG DỤNG: Là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, hậu nảy mầm. – Thuốc có phổ tác dụng rộng, diệt được tất các loại cỏ hằng niên và đa niên như cỏ tranh, cỏ gấu (cỏ cú), cỏ […]

HELOSATE – THUỐC TRỪ CỎ NEWFOSINATE 150SL TRỪ CỎ NỘI HẤP, CỎ HẬU NÃY MẦM TRÊN VƯỜN CÂY ĂN QUẢ

QUY CÁCH: CHAI 900ML THÀNH PHẦN: Glufosinate ammonium: 150g/l Phụ gia vừa đủ 1 lit CÔNG DỤNG: Là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, hậu nảy mầm. – Thuốc có phổ tác dụng rộng, diệt được tất các loại cỏ hằng niên và đa niên như cỏ tranh, cỏ gấu (cỏ cú), cỏ […]

HELOSATE – THUỐC TRỪ CỎ NEWFOSINATE 150SL TRỪ CỎ TRÊN ĐẤT KHÔNG TRỒNG TRỌT

QUY CÁCH: CHAI 900ML THÀNH PHẦN: Glufosinate ammonium: 150g/l Phụ gia vừa đủ 1 lit CÔNG DỤNG: Là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, hậu nảy mầm. – Thuốc có phổ tác dụng rộng, diệt được tất các loại cỏ hằng niên và đa niên như cỏ tranh, cỏ gấu (cỏ cú), cỏ […]

THUỐC TRỪ CỎ YOSKY 10SL- ĐẶC TRỊ CỎ TRÊN VƯỜN CHÈ

Trước tình hình các sản phẩm trừ cỏ bị loại khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được phép sử dụng ở nước ta do độc hại cao như thuốc Glyphosate, Paraquat, 2,4D…, nhu cầu sản phẩm thay thế nhóm thuốc trên rất cần thiết và cấp bách, đòi hỏi các nhà khoa […]