0919.817.033

Category: Thuốc trừ tuyến trùng

AMAREP 500EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN, MUỖI HÀNH, RỆP SÁP, TUYẾN TRÙNG

QUY CÁCH: CHAI 240ML THÀNH PHẦN: Phoxim ……………. 45% w/w Thiamethoxam … 2.5% w/w Imidacloprid ……..2.5% w/w ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG: Đặc trị: sâu đục thân, muỗi hành, rệp sáp, tuyến trùng, mọt đục cành, sâu đục quả hại cà phê, bọ hà, sâu ăn lá hại khoai lang, sâu vẽ bùa, bọ trĩ, […]

AMAREP 500EC – THUỐC DIỆT BỌ HÀ, SÂU ĐỤC QUẢ, BỌ XÍT MUỖI, RẦY XANH GÂY HẠI

QUY CÁCH: CHAI 450ML THÀNH PHẦN: Phoxim ……………. 45% w/w Thiamethoxam … 2.5% w/w Imidacloprid ……..2.5% w/w ĐẶC TÍNH & CÔNG DỤNG: Đặc trị: sâu đục thân, muỗi hành, rệp sáp, tuyến trùng, mọt đục cành, sâu đục quả hại cà phê, bọ hà, sâu ăn lá hại khoai lang, sâu vẽ bùa, bọ trĩ, […]