0919.817.033

Category: Uncategorized

ROSE CANKERS

ROSE CANKERS ON ROSE PLANT CAUSAL ORGANISM: Coniothyrium spp: After a long cold wet winter, roses can be expected to have some dead and cankered canes. While these pathogenic fungi are not very sophisticated, they can cause considerable damage. The problems can be especially acute on old established roses that have lost some vigor and on […]

CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH ĐỐM TRẮNG TRÊN CÂY THANH LONG

Bệnh đốm trắng hại thanh long là bệnh mới xuất hiện thời gian gần đây và gây hại trên diện rộng trên các vùng trồng thanh long tập trung ở Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang… Bệnh gây hại trong mùa mưa và ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và […]

BIỆN PHÁP CHĂM SÓC VÀ PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH TỔNG HỢP CHO CÂY HỒ TIÊU

          Hồ tiêu là loại cây thân thảo, rất mẫn cảm với chế độ chăm sóc và sâu bệnh gây hại. Việc lựa chọn được sản  phẩm phân bón, thuốc BVTV thích hợp và hiệu quả cho cây tiêu là một thách thức lớn đối với bà con nông dân. Để […]