0919.817.033

Tag: ATOMIN 15WP KHỐNG CHẾ CHIỀU CAO KHOAI LANG CHO NĂNG SUẤT TRÁI CAO

ATOMIN 15WP KHỐNG CHẾ CHIỀU CAO KHOAI LANG CHO NĂNG SUẤT TRÁI CAO – PHÂN BÓN VIỆT NAM

1. Chuẩn bị a, Điều kiện trồng củ khoai lang cho năng suất cao Nhiệt độ: Khoai lang ưa nhiệt độ từ 21 – 25 độ C. Nếu dưới 10 độ C, cây sẽ chuyển thành màu vàng và chết. Trên 45 độ C, cây sinh trưởng và khả năng cho củ đều kém. Ánh sáng: Thời […]