0919.817.033

Tag: BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY LẠC – AGRI THUẬN THIÊN – PHÂN BÓN VIỆT NAM

BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY LẠC – AGRI THUẬN THIÊN – PHÂN BÓN VIỆT NAM

1/ Đặc điểm nhận biết. Bệnh chết nhát trên cây lạc còn gọi là bệnh chết ẻo làm thiệt hại lớn đến năng suất và chất lượng vì làm giảm mật độ cây đậu được gieo trồng. Bệnh do nhiều tác nhân: vi khuẩn Pseudomonas solanacearum gây bệnh héo xanh, nấm Aspergillus Niger gây bệnh héo rũ […]