0919.817.033

Tag: BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH RA ĐỌT

BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH RA ĐỌT, TĂNG NĂNG SUẤT CHO SẦU RIÊNG – AGRI THUẬN THIÊN – phânbónviệtnam.vn

Kéo đọt sầu riêng là một kĩ thuật khá khó trong quy trình trồng sầu riêng. Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé! Vì sao cần kéo đọt sầu riêng? Sau 1 thời gian xiết nước tạo khô hạn cho cây sầu riêng phân hóa mầm hoa. Khi mắt cua đã sáng (hoa […]