0919.817.033

Tag: BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH THỐI NHŨN TRÁI TRÊN CÂY VÚ SỮA – PHÂN BÓN VIỆT NAM

BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH THỐI NHŨN TRÁI TRÊN CÂY VÚ SỮA – PHÂN BÓN VIỆT NAM

Vú sữa là một cây ăn trái nhiệt đới thích hợp với độ nhiệt và độ ẩm thường xuyên cao. Vú sữa không kén đất và được xếp vào nhóm cây ăn trái cho giá trị kinh tế cao, dễ tiêu thụ và hiện nay được xuất khẩu với giá cao nên diện tích trồng vú […]