0919.817.033

Tag: BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ CÔN TRÙNG TRÊN CÂY TRE TRONG CÁC KHU RESORT – AGRI THUẬN THIÊN – phânbónviệtnam.vn

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ CÔN TRÙNG TRÊN CÂY TRE TRONG CÁC KHU RESORT – AGRI THUẬN THIÊN – phânbónviệtnam.vn

Sâu hại cây tre trúc và những biện pháp phòng trừ Sâu cuốn lá trúc (Algedonia coclesalis Walker). Sâu thuộc họ sâu xám, bộ cánh vẩy. Khi trưởng thành sâu dài 9 – 13mm và có màu vàng nâu. Trên đầu sâu có đôi râu hình sợi và mắt kép màu xanh. Cả 4 cánh […]