0919.817.033

Tag: BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC CUỐNG TRÁI – PHÂN BÓN VIỆT NAM – PHÂN BÓN VIỆT NAM

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC CUỐNG TRÁI – PHÂN BÓN VIỆT NAM

Sâu đục trái thường đục vào bên trong trái ăn cả phần hột, miệng lỗ đục có thể thấy một ít chất thải của sâu. Khi còn ở bên ngoài sâu thường nhả tơ kết dính các trái non lại. Giai đoạn trái lớn, trái bị sâu đục bị hư, mất giá trị thương phẩm. […]