0919.817.033

Tag: BỘ ĐÔI THẦN DƯỢC KHÍCH THÍCH BƯỞI RA HOA ĐỒNG LOẠT – PHÂN BÓN VIỆT NAM – PHÂN BÓN VIỆT NAM

BỘ ĐÔI THẦN DƯỢC KHÍCH THÍCH BƯỞI RA HOA ĐỒNG LOẠT – PHÂN BÓN VIỆT NAM

Thời điểm từ khi bưởi bắt đâu ra hoa cho đến khi thu hoạch thời gian diễn ra khá dài. Dựa vào yếu tố này người nông dân cần tính toán thời gian chính xác để tạo ra năng suất cao, trong đó quá trình kích thích bưởi ra hoa được xem là quan trọng […]