0919.817.033

Tag: BỘ SẢN PHẨM THUỐC KÍCH RA BÔNG – AGRI THUẬN THIÊN – phânbónviệtnam.vn

BỘ SẢN PHẨM THUỐC KÍCH RA BÔNG – AGRI THUẬN THIÊN – phânbónviệtnam.vn

PHÂN BÓN VI LƯỢNG KÍCH PHÁT TỐ – KÉO VỌT BÔNG THÀNH PHẦN CaO: 6% ; P2O5 : 30%, K2O: 1%, BO: 6.000 ppm Bổ sung Lân hữu cơ 90% – Tảo biển hữu cơ và dưỡng chất ra hoa. PHÂN BÓN VI LƯỢNG KÍCH PHÁT TỐ – Kích thích quá trình ra hoa bất […]