0919.817.033

Tag: BỌ TRĨ HẠI CÂY XOÀI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA – PHÂN BÓN VIỆT NAM – PHÂN BÓN VIỆT NAM

BỌ TRĨ HẠI CÂY XOÀI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA – PHÂN BÓN VIỆT NAM

Bọ trĩ là đối tượng dịch hại phổ biến trên xoài. Thời tiết nắng nóng, bọ trĩ thường xuất hiện và gây hại. Nó gây hại vào giai đoạn xoài đang tập trung ra hoa và trái non. Tức là các giai đoạn có ảnh hưởng quan trọng đến năng suất và phẩm chất. 1. Đặc […]