0919.817.033

Tag: CÁCH PHÂN BIỆT BỆNH GIẢ SƯƠNG MAI VÀ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN DƯA – AGRI THUẬN THIÊN – PHÂN BÓN VIỆT NAM

CÁCH PHÂN BIỆT BỆNH GIẢ SƯƠNG MAI VÀ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN DƯA – AGRI THUẬN THIÊN – PHÂN BÓN VIỆT NAM

* Cách phân biệt bệnh sương mai và giả sương mai: – Giống nhau: + Đều do nấm Pseudoperonospora cubensis gây ra, mặt trên xuất hiện các vết vàng loang lổ. – Khác nhau: + Bệnh sương mai gây bệnh ở mặt trên của lá nhưng bệnh giả sương mai không gây bệnh ở mặt […]