0919.817.033

Tag: cổ thân bị úng

GIẢI PHÁP PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH HÉO XANH, HÉO RŨ GÂY HẠI CÂY LẠC HIỆU QUẢ KHÔNG THỂ BỎ QUA – PHÂN BÓN VIỆT NAM

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT  Bệnh chết nhát trên cây lạc còn gọi là bệnh chết ẻo làm thiệt hại lớn đến năng suất và chất lượng vì làm giảm mật độ cây đậu được gieo trồng. Bệnh do nhiều tác nhân: vi khuẩn Pseudomonas solanacearum gây bệnh héo xanh, nấm Aspergillus Niger gây bệnh héo rũ […]

BỆNH LỞ CỔ RỄ GÂY HẠI CÂY LẠC LÀ GÌ? BIỆN PHÁP NÀO CHẤM DỨT ĐƯỢC TÌNH TRẠNG BỆNH NHANH NHẤT? – PHÂN BÓN VIỆT NAM

TÁC NHÂN GÂY HẠI Bệnh lỡ cổ rễ do nấm Rhizoctonia solani Kuhn gây ra. ĐIÊU KIỆN PHÁT SINH BỆNH Bệnh có thể tấn công suốt giai đoạn sinh trưởng của cây, thường gây thiệt hại nặng cho cây con, thường xảy ra trong khu đất cũ đã phát bệnh và ẩm độ cao. Nấm […]