0919.817.033

Tag: DẬY MÙI – AGRI THUẬN THIÊN – phânbónviệtnam.vn

KELP BOOST ATT – THÚC TRÁI LỚN NHANH, SÁNG HẠT, CHẮC NHÂN, NGỌT TRÁI, DẬY MÙI – AGRI THUẬN THIÊN – phânbónviệtnam.vn

Vấn đề đầu tiên quyết định đến da xanh chính là dựa vào sức của cây (Cây Lực) Nếu vườn bà con chăm sóc đúng mức, phân bón, thuốc BVTV đầy đủ bảo vệ bộ lá lúc nào cũng xanh tốt, dày bóng cây quang hợp tốt. Ngoài ra quan trọng nhất là phân hữu […]