0919.817.033

Tag: DIỆT CÔN TRÙNG ATT – DIỆT SẠCH SÂU BỆNH TRÊN CÂY CHUỐI KIỂNG TRONG RESORT – AGRI THUẬN THIÊN – phânbónviệtnam.vn

DIỆT CÔN TRÙNG ATT – DIỆT SẠCH SÂU BỆNH TRÊN CÂY CHUỐI KIỂNG TRONG RESORT – AGRI THUẬN THIÊN – phânbónviệtnam.vn

Triệu chứng Cây còi cọc, trái nhỏ, lá bị gãy rủ xuống và héo, có khi cả khóm chuối bị chết rũ, buồng chuối dễ bị gãy, cây chuối dễ bị đổ ngã. Khi chẻ cây chuối ra thì thấy bên trong có những con sâu màu trắng ngà, rất mập, nhưng không có chân. […]