0919.817.033

Tag: KASUGACIN 3SL – TRỪ BỆNH ĐỐM LÁ SIGATOKA TRÊN CÂY CHUỐI – PHÂN BÓN VIỆT NAM – PHÂN BÓN VIỆT NAM

KASUGACIN 3SL – TRỪ BỆNH ĐỐM LÁ SIGATOKA TRÊN CÂY CHUỐI – PHÂN BÓN VIỆT NAM

Hiện Việt Nam có khoảng 150.000ha chuối lấy quả quy mô trang trại, nông trại. Nếu tính cả diện tích nhỏ lẻ của các gia đình, diện tích chuối đạt trên 200.000ha. Chuối không những là cây ăn trái mà còn là mặt hàng xuất khẩu tiềm năng. Tuy nhiên, bà con nông dân chưa quan tâm […]