0919.817.033

Tag: KỸ THUẬT XỬ LÝ RA HOA XOÀI – PHÂN BÓN VIỆT NAM – PHÂN BÓN VIỆT NAM

KỸ THUẬT XỬ LÝ RA HOA XOÀI – PHÂN BÓN VIỆT NAM

Xoài là giống cây nhiệt đới có thể trồng ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước với tổng diện tích ước đạt trên 87,000 ha. Đến nay, quả xoài Việt Nam đã được XK sang 40 nước trên thế giới. Để đảm bảo năng suất trên xoài, việc xử lí ra hoa đồng […]