0919.817.033

Tag: PHÁ MIÊN TRẠNG VÀ KÉO MẮT CUA SẦU RIÊNG TRONG THỜI TIẾT LẠNH – PHÂN BÓN VIỆT NAM – PHÂN BÓN VIỆT NAM

PHÁ MIÊN TRẠNG VÀ KÉO MẮT CUA SẦU RIÊNG TRONG THỜI TIẾT LẠNH – PHÂN BÓN VIỆT NAM

Bên ngoài bà con nông dân phun PACLO X20+ CHẶN ĐỌT ABU PACLO X20 PACLO X20 – PHÂN BÓN VI LƯỢNG – Tạo mầm, kích thích ra hoa nhiều – Thúc đẩy ra bông sớm, cho trái sớm – Hạn chế rụng hoa – Rụng trái non CHẶN ĐỌT ABU PHÂN BÓN SIÊU CHẶN ĐỌT […]