0919.817.033

Tag: RỆP SÁP HẠI SẦU RIÊNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA – AGRI THUẬN THIÊN – phânbónviệtnam.vn

RỆP SÁP HẠI SẦU RIÊNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA – AGRI THUẬN THIÊN – phânbónviệtnam.vn

Cây sầu riêng rất dễ bị sâu bệnh gây hại, bà con cần nhận biết được các loại sâu bệnh hại sầu riêng để có biện pháp phòng và xử lý kịp thời, hạn chế những thiệt hại về kinh tế do sâu bệnh gây ra. Rệp sáp (Pseudococcidae) Rệp sáp hại sầu riêng thường tấn công […]