0919.817.033

Tag: SÂU ĐỤC TRÁI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ – PHÂN BÓN VIỆT NAM – PHÂN BÓN VIỆT NAM

SÂU ĐỤC QUẢ, SÂU ĐỤC TRÁI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ – PHÂN BÓN VIỆT NAM

Đặc điểm hình thái sâu đục trái – Thành trùng sâu đục trái: Con trưởng thành của loài sâu này có kích thước nhỏ, chiều dài sải cánh 14 – 20mm, chiều dài thân 6 mm, màu nâu. Toàn thân và cánh màu vàng, trên cánh có nhiều chấm đen. Thành trùng và ấu trùng sâu đục trái […]