0919.817.033

Tag: SẦU RIÊNG BỊ SUY YẾU VÀ CÁCH GIÚP CÂY HỒI PHỤC KHỎE MẠNH – AGRI THUẬN THIÊN – phânbónviệtnam.vn

SẦU RIÊNG BỊ SUY YẾU VÀ CÁCH GIÚP CÂY HỒI PHỤC KHỎE MẠNH – AGRI THUẬN THIÊN – phânbónviệtnam.vn

Nguyên nhân sầu riêng bị suy yếu  Xiết nước: Xiết nước là việc rất quan trọng quyết định năng suất của sầu riêng. Tuy nhiên nhiều nhà nông xiết nước kết hợp với sử dụng nilong phủ quanh liếp, bồn cây để kích thích cây ra nhiều hoa. Khi trời mưa, độ ẩm trong đất […]