0919.817.033

Tag: SẦU RIÊNG TRÁI ĐƯỢC 25 NGÀY BỊ SÂU BỆNH PHẢI LÀM SAO? – AGRI THUẬN THIÊN – phânbónviệtnam.vn

SẦU RIÊNG TRÁI ĐƯỢC 25 NGÀY BỊ SÂU BỆNH PHẢI LÀM SAO? – AGRI THUẬN THIÊN – phânbónviệtnam.vn

CÂU HỎI : SẦU RIÊNG TRÁI ĐƯỢC 25 NGÀY BỊ SÂU BỆNH PHẢI LÀM SAO ? TRẢ LỜI: Chào bà con, Sầu Riêng đang là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao trong thời gian vừa qua. Với mô hình xen canh Cà Phê & Sầu Riêng của gia đình thì bước đầu […]