0919.817.033

Tag: THẦN DƯỢC ĐẶC TRỊ CHẾT CÂY CON TRÊN CÂY CẢI NGỌT – PHÂN BÓN VIỆT NAM

THẦN DƯỢC ĐẶC TRỊ CHẾT CÂY CON TRÊN CÂY CẢI NGỌT – PHÂN BÓN VIỆT NAM

Cải ngọt là một loại cây giàu dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, ngoài ra, cải ngọt là một loại rau rất dễ trồng, cây nhanh phát triển tốt. Nhưng thời gian gần đây cây cải ngọt hiện đang đối mặt với bệnh chết cây con làm cho bà con […]