0919.817.033

Tag: THẦN DƯỢC PHÒNG TRỪ BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ TRÊN CÂY CÓ MÚI ATT – CÔNG TY CHÂU Á – AGI THUẬN THIÊN – PHÂN BÓN VIỆT NAM

THẦN DƯỢC PHÒNG TRỪ BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ TRÊN CÂY CÓ MÚI ATT – CÔNG TY CHÂU Á – AGI THUẬN THIÊN – PHÂN BÓN VIỆT NAM

Hiện nay, bệnh vàng lá thối rễ được xem là một trong những loại  bệnh gây hại nghiêm trọng nhất trên cây có múi, ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng trái, thậm chí nhiều Nhà vườn phải đốn bỏ cây nhiễm bệnh. Vì vậy, nhằm giúp cho Nhà vườn nhận biết và phòng trị […]