0919.817.033

VIDEO NÔNG NGHIỆP

THUỐC TRỪ BỆNH LEM LÉP HẠT LÚA, THÁN THƯ CÂY TRỒNG – HELP 400SC

THUỐC TRỪ BỆNH KIỂM SOÁT TUYỆT HẢO BỆNH LEM LÉP HẠT, VÀNG LÁ, ĐỐM VẰN – TILT SUPER 300EC

DACONIL 500SC – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

ATHUOC TOP 480SC – THUỐC ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH CHO CÂY TRỒNG

AZOXY GOLD 600SL – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH DO NẤM GÂY RA TRÊN CÂY TRỒNG

HUMIC MASTER – RA RỄ CỰC MẠNH, CẢI TẠO ĐẤT, GIẢI ĐỘC HỮU CƠ, HẠ PHÈN SIÊU TỐC, TIẾT KIỆM CHI PHÍ

HITOCO 03 SIÊU LÂN ĐỎ – SIÊU PHÂN HOÁ MẦM CỰC MẠNH, CHỐNG NGHẸN BÔNG, ĐEN BÔNG

ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG VÀ GIÚP SÁNG TRÁI, ĐẸP TRÁI – OVER AMIS 300SC

GIÚP CÂY TĂNG NĂNG XUẤT, LỚN TRÁI, XANH GAI – PHÂN BÓN MAX FRUITS

CHẶN ĐỌT – PHÂN BÓN CẮT ĐỨC HIỆN TƯỢNG ĐI ĐỌT DÀNH CHO CÂY TRỒNG

SAT 4SL – THUỐC TRỪ BỆNH SINH HỌC DÀNH CHO CÂY TRỒNG

PROBICOL 200WP 500GR – THUỐC TRỪ BỆNH ĐẶC TRỊ ĐỐM MẮT CUA GÂY HẠI CÂY SẦU RIÊNG

BỆNH HÉO RŨ GÂY HẠI CÂY KHOAI LANG – THUỐC ĐẶC TRỊ PROBICOL 200WP 500GR KHUẨN VƯƠNG

THUỐC TRỪ BỆNH ĐẶC TRỊ ĐỐM ĐEN GÂY HẠI CÂY HOA HỒNG – PROBICOL 200WP 500GR KHUẨN VƯƠNG

THUỐC TRỪ BỆNH ĐẶC TRỊ THỐI ĐEN VI KHUẨN GÂY HẠI CÂY BẮP CẢI – PROBICOL 200WP 500GR KHUẨN VƯƠNG

ENVIO 250EC – THUỐC TRỪ NẤM BỆNH GÂY HẠI CÂY TRỒNG

PROBICOL 200WP 500GR KHUẨN VƯƠNG – THUỐC TRỪ BỆNH ĐẶC TRỊ THÁN THƯ HẠI CÂY ỚT

PROBICOL 200WP 500GR KHUẨN VƯƠNG – THUỐC TRỪ BỆNH ĐẶC TRỊ LOÉT VI KHUẨN GÂY HẠI CÂY CAM

PROBICOL 200WP 500GR KHUẨN VƯƠNG – THUỐC TRỪ BỆNH ĐẶC TRỊ ĐỐM LÁ VI KHUẨN GÂY HẠI CÂY CÀ CHUA

PROBICOL 200WP 500GR KHUẨN VƯƠNG – THUỐC TRỪ BỆNH ĐẶC TRỊ ĐỐM ĐEN GÂY HẠI CÂY XOÀI

PROBICOL 200WP 500GR KHUẨN VƯƠNG – THUỐC TRỪ BỆNH ĐẶC TRỊ BẠC LÁ, CHÁY BÌA LÁ GÂY HẠI CÂY LÚA

EVANTON 40SL – ĐẶC TRỊ THỐI NHŨN THÂN, XÌ MỦ, HÉO XANH GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

Bệnh héo xanh trên cây ớt là gì? Video thực tế và cách trị bệnh

AMICOL 360EC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH KHÔ VẰN, RỈ SẮT, THỐI TRÁI TRÊN CÂY TRỒNG

MEKONGVIL 5SC SẠCH NẤM HỒNG THÁN THƯ – ĐẶC TRỊ NẤM HỒNG, THÁN THƯ VÀ VÀNG LÁ HẠI CÂY

TISABE 550SC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG, SƯƠNG MAI, THÁN THƯ GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

AGRI-FOS 480 – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH NỨT THÂN, XÌ MỦ, LỞ CỔ RỄ, KHÔ CÀNH,THỐI QUẢ GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG

NEEM CHITO – CHITOSAN KHÔNG LO BỌ TRĨ, KHÔNG SỢ NHỆN ĐỎ

CYRUX 25EC – DIỆT TRỪ SÂU GÂY HẠI NHƯ CẮN PHÁ, CHÍCH HÚT, ĐỤC HOA VÀ ĐỤC QUẢ

SINEVAGOLD 500WP – ĐẶC TRỊ TRỨNG RẦY VÀ RẦY GÂY HẠI CÂY TRỒNG